Artikel: ‘De Oosterkerk – Stalpaert en de mate der Modullen’

Lees hier het artikel dat Henk Verhoef (voorzitter van de Stichting Oosterkerk) over de Oosterkerk schreef voor het maandblad van Amstelodamum. Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. Hiertoe geeft het vier maandbladen en één jaarboek per jaar uit, organiseert excursies, symposia en in de maand oktober lunchlezingen.

De Oosterkerk, Stalpaert en ‘de mate der Modullen’ – Henk-Verhoef (19 pagina’s – PDF 1MB)

Met dank aan Henk Verhoef en Amstelodamum