Stichting

De Stichting Oosterkerk heeft ten doel:
a. het beheren van de Oosterkerk, gelegen aan de Kleine Wittenburgerstraat te Amsterdam, in opdracht van- en in samenspraak met de eigenaar van het gebouw;
b. het bevorderen, restaureren en in stand houden van de Oosterkerk en haar historische inventaris, waaronder met name het Van Oeckelen-orgel uit het jaar 1871;
c. het bevorderen van de openstelling en het gebruik van de Oosterkerk met een accent op activiteiten die zijn georganiseerd door of zijn gericht op de nabijgelegen buurt, waaronder mede wordt begrepen de Oostelijke Eilanden en de Kadijken;
d. het bevorderen van de bekendheid van de Oosterkerk, haar historische inventaris en haar geschiedenis bij een groter publiek; en
e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zij beoogt geen winst.

Bestuur

De Stichting Oosterkerk kent een bestuur dat momenteel vijf leden telt:

  • Henk Verhoef (voorzitter)
  • Gert Eijkelboom (penningmeester)
  • Carla Bonnet
  • David Mulder
  • Chris van der Veer

Het orgel van de Oosterkerk wordt beheerd door de Stichting Van Oeckelen-orgel, waarvan het bestuur wordt gevormd door:

  • Henk Verhoef (voorzitter)
  • Gert Eijkelboom (penningmeester)
  • Marijn Drolsbach
  • Hendrik Loosman

Bureau

Het bureau van de Stichting Oosterkerk wordt gevormd door:

Huurders

Naast het organiseren van concerten en het verhuren van de Oosterkerk voor concerten, bijeenkomsten en dergelijke, verhuurt de Stichting Oosterkerk ook de kantoorruimtes. Klik hier voor een overzicht van de verschillende huurders.

Vrijwilligers

De Oosterkerk drijft op de steun van talloze vrijwilligers. Wil jij ook betrokken zijn bij de Oosterkerk? Vul dan dit formulier in! We nodigen je dan uit om kennis te maken en om een keer een dienst mee te draaien. De meeste vrijwilligers zijn rond de concerten actief en staan dan achter de bar met koffie en thee, maar je kan je bijvoorbeeld ook inschrijven om te helpen met het verspreiden van de concertposters en -flyers één keer per maand. Wij kunnen altijd extra hulp gebruiken. Er is geen minimum aantal diensten per maand. Verder wordt je als vrijwilliger uitgenodigd voor de vrijwilligersborrel, rondleidingen en dergelijke.