Stichting

De Stichting Oosterkerk fungeert sinds de jaren tachtig als de beheerder van de Oosterkerk. Na het einde van het wijkcentrum in 2012 is de doelstelling:

de totstandbrenging, het beheer en de exploitatie van een centrale accommodatie, die voorziet in geschikte ruimten, voornamelijk voor buurtgerichte activiteiten van instellingen en buurtbewoners, alsmede als ontmoetingsplaats voor mensen die wonen en werken in de buurt, het bevorderen van instandhouding en restauratie van de Oosterkerk en haar historische inventaris en het bevorderen van de bekendheid van de Oosterkerk, haar historische inventaris en haar geschiedenis bij een groter publiek.

Bestuur

De Stichting Oosterkerk kent een bestuur dat momenteel vijf leden telt:

  • Henk Verhoef (voorzitter)
  • Gert Eijkelboom (penningmeester)
  • Carla Bonnet
  • David Mulder
  • Marieke Kloosterman

Het orgel van de Oosterkerk wordt beheerd door de Stichting Van Oeckelen-orgel, waarvan het bestuur wordt gevormd door:

  • Henk Verhoef (voorzitter)
  • Gert Eijkelboom (penningmeester)
  • Marijn Drolsbach
  • Hendrik Loosman

Bureau

Het bureau van de Stichting Oosterkerk wordt gevormd door:

Huurders

Naast het organiseren van concerten en het verhuren van de Oosterkerk voor concerten, bijeenkomsten en dergelijke, verhuurt de Stichting Oosterkerk ook de kantoorruimtes. Klik hier voor een overzicht van de verschillende huurders.

Vrijwilligers

De Oosterkerk drijft op de steun van talloze vrijwilligers. Wil jij ook betrokken zijn bij de Oosterkerk? Kom langs bij een van de activiteiten of concerten (agenda) of stuur een e-mail naar beheer@oosterkerk-amsterdam.nl.