Stichting

De Stichting Oosterkerk fungeert sinds de jaren tachtig als de beheerder van de Oosterkerk. Na het einde van het wijkcentrum in 2012 is de doelstelling: de totstandbrenging, het beheer en de exploitatie van een centrale accommodatie, die voorziet in geschikte ruimten, voornamelijk voor buurtgerichte activiteiten van instellingen en buurtbewoners, alsmede als ontmoetingsplaats voor mensen die wonen en werken in de buurt, het bevorderen van instandhouding en restauratie van de Oosterkerk en haar historische inventaris en het bevorderen van de bekendheid van de Oosterkerk, haar historische inventaris en haar geschiedenis bij een groter publiek.