Beëindiging kerkdiensten Christian Revival Church

Op 21 november jl. bereikte ons het bericht dat raadslid Nelly Duijndam (SP) in de gemeenteraad vragen had gesteld over de diensten van de Christian Revival Church in de Oosterkerk. Dit vanwege het standpunt van de CRC inzake homosexualiteit. Al de volgende dag kregen wij informeel van de gemeente, de eigenaresse van de Oosterkerk, te horen dat de aanwezigheid van de CRC in de Oosterkerk niet langer gewenst was. Meteen ook kreeg de zaak in de media een eigen dynamiek.

 

Het heeft ons verbaasd dat mevrouw Duijndam zich nooit bij ons heeft gemeld om haar bezwaren kenbaar te maken. Van de media die tot nu toe over de zaak hebben bericht, heeft alleen Het Parool naar ons standpunt gevraagd. Wij hebben dan ook de indruk dat de vragen van mevrouw Duijndam veel te maken hebben met politiek opportunisme, en de berichtgeving in de media vooral met sensatiezucht.

 

Wij voelen ons, kortom, niet verantwoordelijk voor de commotie die is ontstaan. Wel is duidelijk geworden dat de posities van Stichting Oosterkerk en de CRC onoverbrugbaar ver uit elkaar liggen. In gezamenlijk overleg is daarom overeengekomen de huurovereenkomst per 1 februari 2018 te beëindigen.

 

Henk Verhoef
voorzitter Stichting Oosterkerk